تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان گلستان در خرداد ماه 1402

تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان گلستان در خرداد ماه 1402

در این تفاهم نامه، صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان به عنوان عاملیت مالی پارک علم و فناوری تعیین گردید.
قرارداد جهت دریافت خط اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایی در مهر ماه 1400

قرارداد جهت دریافت خط اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایی در مهر ماه 1400

تفاهم نامه همکاری با سازمان مدیریت صنعتی ( نمایندگی استان گلستان ) در اسفند ماه 1399

تفاهم نامه همکاری با سازمان مدیریت صنعتی ( نمایندگی استان گلستان ) در اسفند ماه 1399

موضوع تفاهم نامه : طرح های آموزشی و توانمند سازی مدیران شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، واحدهای فناور
تفاهم نامه همکاری با پست بانک ( مدیریت شعب استان گلستان ) در اسفند ماه 1399

تفاهم نامه همکاری با پست بانک ( مدیریت شعب استان گلستان ) در اسفند ماه 1399

موضوع تفاهم نامه : گسترش همکاری های فی مابین با استفاده از ظرفیت ها و امکانات پست بانک برای ارائه
تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بهمن ماه 1399

تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بهمن ماه 1399

موضوع تفاهم نامه : ارائه خدمات مالی موضوع ماده 3 ، توسط صندوق به متقاضی با استفاده از منابع مالی
نخستین تسهیلات صندوق  پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گلستان

نخستین تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گلستان

نخستین تسهیلات صندوق  پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گلستان اعطاء گردید نخستین تسهیلات صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی استان

سهامداران

خبرنامه صندوق پژوهش

اطلاعات تماس

 گلستان،گرگان،میدان مفتح،کارخانه نوآوری گرگان،طبقه یک،واحد 402
golestanfund@gmail.com

© 2020 صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان. همه حقوق محفوظ است

اطلاعات تماس
بازگشت به بالا