اطلاعات تماس

تیم فناوری و پژوهش استان گلستان در تلاش برای برقراری ارتباط
با شما می باشد. سوالات خود را از ما بپرسید.

golestanfund@gmail.com

 گلستان،گرگان،میدان مفتح،کارخانه نوآوری گرگان،طبقه یک،واحد 2