اطلاعات تماس

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان،آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

golestanfund@gmail.com

 گلستان،گرگان،میدان مفتح،کارخانه نوآوری گرگان،طبقه یک،واحد 402