معرفی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گلستان بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اخذ تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف حمایت از شرکت¬های دانش¬ بنیان و فناور فعالیت می نماید

موضوع فعالیت های اصلی صندوق

  • اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری با شرایط تسهیل شده.
  • صدور انواع ضمانت نامه مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور با شرایط تسهیل شده.
  • تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های حوزه فناوری با ارزش افزوده بالا.
  • تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های حوزه فناوری.